O MNIE

Witam na mojej stronie internetowej. Nazywam się Jacek Popiński. Jestem specjalistą chirurgii stomatologicznej. Aby jak najrzetelniej wykonywać swoją profesję szkoliłem się w ośrodkach w kraju (kliniki chirurgii twarzowo-szczękowej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Warszawie) i za granicą (Uniwersytet California Los Angeles, Uniwersytet New York, Collegium Anatomicum Wiedeń, Uniwersytet Berno, Szpital im. Erazma Bruksela).


1992 - uzyskanie dyplomu lekarza dentysty Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
1993 - otwarcie prywatnej praktyki stomatologicznej w Łodzi prowadzonej równolegle z działalnością w wojsku
1995 - uzyskanie tytułu specjalisty I stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej
1998 - uzyskanie tytułu specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej
2005 - otwarcie przychodni stomatologicznej w Warszawie połączonej z pracownią cyfrowej radiologii
2007 - obrona doktoratu „Uczulenia na wybrane materiały stomatologiczne u chorych leczonych protetycznie z zastosowaniem implantów."

mediacyfrowe.pl